Grannsamverkan

Styrelsen beslutade i slutet av 2018 att vi skall återuppta grannsamverkan i Hästhagen. Vi startade med ett informationsmöte där Claes Stjärnström, vår framtida kontaktpolis för grannsamverkan, samt Brian Kylén som är volontär inom polisen berättade om hur kriminella tänker samt grannsamverkans goda effekt på brottsligheten i bostadsområden.

Vi delade först in Hästhagen i 14 kontaktområden men efter en tid har tog vi beslutet att hushållen tar redan ansvar för varandra så det behövs ingen uppdelning.

Så, meddela era grannar om ni är bortrest och be dem hålla ett extra öga på fastigheten, kanske tömmer brevlådan eller göra fotspår i snön till husets entré och på uppfarten.