Våra stadgar

I oktober 2021 godkändes och registrerades de uppdaterade stadgarna för Hästhagens Villaägareförening hos Bolagsverket. Föreningens första stadgar som antogs 1948 finns som ett historiskt dokument under fliken Om Hästhagen.

Stadgar för Hästhagens Villaägareförening ek. för.