FIBERAVTAL

Februari 2022

Arbetet med fiber är nu avslutat och samtliga hushåll som har önskat byta leverantör ska nu ha fungerande fiber. Från och med nu kommer fiberprojektet sluta vara ett projekt i Hästhagens Villaägareförening och fibergruppen med Cathrine och Mats Songberg samt Martin Rogersson avslutas. Martin kommer fortsätta att vara fiberansvarig i styrelsen.

Fortsätt gärna att rapportera störningar och eventuella fel till Martin Rogersson, men vänd er i första hand till respektive kundtjänst för att få hjälp. Fiberansvarig bevakar driften och kommer försöka hjälpa till om det blir mer generella fel/problem. Rollen innebär också att om någon behöver en ny fiberkabel in i sitt hus från gatan är det fiberansvarig man vänder sig till. Om någon Telia-abonnent vill byta till Halebop så kommer man kunna göra detta mot slutet av året 2022 igen och då hör man av sig till fiberansvarig.
 

_________________________________________

Januari 2022

Alla hushåll i Hästhagen ska nu ha fått en lapp i brevlådan där det står vilken dag Transtema ska komma och byta mediaomvandlare i hushållet, någon gång under vecka 4.

Har man inte fått en lapp så hör man av sig till Martin Rogersson i Fibergruppen.

Det är viktigt att fastigheten blir tillgänglig den dagen som står på lappen. Om ni inte är hemma så sätt gärna en lapp på dörren och be en granne hjälpa till att öppna för Transtema. Grannen behöver då också veta var i huset mediaomvandlaren sitter. Allt för att uppgraderingen ska fungera så smidigt som möjligt.

_________________________________________

December 2021

Nu planeras uppgraderingen av nätet och uppstarten av Halebop. Enligt Telias tidplan sker uppgraderingen av mediaomvandlare i fastigheterna i mitten av januari, switcharna byts i slutet av januari och Halebop startar i mitten av februari.

Mer detaljerad information finns HÄR. Varje hushåll bör noggrant läsa igenom denna viktiga information eftersom det krävs en del olika förberedelser av hushållen beroende på vilken bredbandslösning man valt.

_________________________________________

26 oktober 2021

Vi har nu fått tag på alla fastighetsägare i Hästhagen och resultatet är att alla föreningsmedlemmar enhälligt lämnat medgivande till föreningen att teckna ramavtalet med Telia. Vi tackar alla som lämnat in sina blanketter och framför allt de som inkommit i tid. Ungefär 80% av hushållen har valt Halebops bredband. Som vi skrivit om tidigare avvaktar vi med att stänga listan med fastigheter som vill teckna Halebop denna vecka ut enligt tidigare information.

Målet är att skriva på ramavtalet under denna vecka. Sen kommer vi behöva få in ytterligare personuppgifter från dem som valt Halebop. Vi återkommer om det.

När avtalet är påskrivet kommer Telia att planera uppgradering vilket kommer ta 4-6 månader. Vi återkommer när vi har mer detaljer om det.

Vi har förgäves försökt förhandla oss till att blivande Halebop-kunder skulle få sitt nya pris från avtalsstart. Ny hastighet och nytt pris kommer dock först när Halebop kopplas på efter uppgraderingen.

När nuvarande avtal löper ut 2021-10-31 har Telia vid flera tillfällen bedyrat att ingen kommer uppleva några problem. Ingen behöver göra något. Allt ska fortsätta som vanligt, inklusive villkoren för Teliatjänsterna, tills uppgraderingen är klar.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4 oktober 2021

 

Styrelsen har nu förhandlat fram ett förslag till nytt ramavtal med Telia angående fibertjänster i Hästhagen.

 

För att föreningen skall kunna skriva på avtalet behövs medgivande från föreningsmedlemmarna och fullmakt från fastighetsägarna (både medlemmar och icke-medlemmar) för att ingå i ramavtalet.

 

Mer information och blanketter om de olika valen delas ut i brevlådorna under vecka 40. All information och samtliga dokument nås även här med inloggning.

Svar måste lämnas in via de angivna kanalerna senast 211017.

NYHETSBREV FIBER 211004

 

INFORMATION RAMAVTAL OCH DOKUMENT FÖR FULLMAKT OCH MEDGIVANDE - kräver inloggning
Samma information som delas ut i samtliga brevlådor under vecka 40.

 

Mer information om bakgrunden till fiberavtalet finns på länken nedan:
BAKGRUND TILL FIBERAVTALET