Kommunens planer för Sickla-området

Kommunen har under flera år planerat för ombyggnad av Sickla bl a kring skolområdet och idrottsplanen. Olika initiativ har drivits av intresseföreningar och berörda idrottsföreningar för att säkerställa att våra barn och ungdomar får en vettig plats att utöva sport i närliggande område. Nedan finns samlad information kring planer och pågående processer.

KOMMUNENS PLANERADE OMBYGGNAD AV SKOLOMRÅDET OCH IDROTTSPLAN I SICKLA

KOMMUNENS PLANER FÖR HELA SICKLA

SICKLA IDROTTSPARK - information om hur du kan vara med och påverka