ERSTAGÅRDEN

ERSTAGÅRDENS FRAMTID

Under sommaren 2020 förvärvade Altura Fastigheter Erstagårdens hus och mark från Ersta Diakoni. Alturas ambition är att projektera, bygga om och iordningsställa lokaler för vård- och omsorgsboende samt tillhörande utemiljö. Fastigheten ska inrymma 59 boendelägenheter för äldre samt gemensamhetsytor och personallokaler.

Den tidplan som gäller är att Altura påbörjar produktionen sommaren 2021 och preliminärt ska byggnaden vara färdigställt för hyresgästen omkring andra kvartalet 2022.

För mer information om projektet kontakta Josefin Winkler.

BREV FRÅN JOSEFIN, projektledare på Altura Fastigheter, till Erstagårdens närmaste grannar. 

-------------

ÄNGEN

NREP's byggplaner på ängen nedanför och kring herrgården kan ses här