Kyrkviken i Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö och den betyder mycket för friluftslivet. Sjön hotas framförallt av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför bygger Nacka kommun en dagvattenanläggning i Kyrkviken som renar dagvattnet.

Nedan finner ni länk till Nacka kommuns beskrivning av projektet samt den  tidigare korrespondens som skett angående detta.

Nacka kommuns beskrivning av projektet.


Tidigare korrespondens

Ordförande Marika Riesz-Hernelius korrespondens med Klas Berglöf, Nysätras Villaägareförening.

Rapport från politikerträff den 9 juni i Kyrkviksparken.

Utlåtande av Stellan Hamrin

Sakägarnas yttrande

Insamlingsbrev för Rädda Järlasjö

Domen i Mark & Miljödomstolen

Analys av domen i Mark & Miljödomstolen. (Nätverket Järlasjön)