Hästhagens Villaägareförening

Hästhagens Villaägareförenings ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, att tillse och vårda allmänna platser och anläggningar inom Hästhagens område i Nacka Kommun.

Vår ambition är att hasthagen.se ska bli en plats där vi kan mötas, informeras, boka aktiviteter, läsa om Hästhagen och dess historia, veta mer om styrelsens arbete, hitta gamla protokoll och mycket mycket mer. Det arbetet kommer att ta lite tid så har du några frågor eller tips på vad du vill hitta här så kontakta oss gärna.

Maila oss på styrelsen@hasthagen.se eller direkt till oss, mailadresser hittar du under fliken Styrelsen. 

Väl mött i Hästhagen!