Nyheter

Logga för Hästhagen

  • 28 feb 2017

image: Logga för Hästhagen

Det vore kul att ha en Hästhagen-logotyp! Den skulle vi kunna använda i korrespondens, här på vår fina hemsida, och på många olika sätt i Hästhagen-sammanhang. 

Så vi utlyser en logga-tävling. Rita, måla, skapa din logotyp och skicka in till oss på styrelsen@hasthagen.se så kanske det får bli just DIN skapelse som får representera Hästhagen. Vi vill gärna ha ditt bidrag innan 1 april.

LYCKA TILL!

Önskar styrelsen.

Extra föreningsstämmor

  • 7 feb 2017

Hej alla medlemmar!

Den 5 december hade vi en extra föreningsstämma med förslag till nya stadgar. Protokollet från den stämman hittar du här

De nya stadgarna godkändes, men några medlemmar ville ha ett tillägg med skrivelse vad gäller våra tre obebyggda tomter.

Därför föreslår vi nu två nya extra föreningsstämmor före vår årsstämma som kommer äga rum den 5 april 2017.

Styrelsen vill ha två stämmor för att de nya stadgarna ska vara beslutade före årsstämman, bland annat för att vi vill ha fler ledamöter än suppleanter i styrelsen.

Här kommer datum, väl mött!

Torsdag den 23 feb kl 19 extra föreningsstämma.

Torsdag den 9 mars kl 19 extra föreningsstämma.

Onsdag den 5 april kl 19 årsstämma. Kallelse kommer i mitten på mars. 

Plats: samtliga stämmor kommer vara på Erstagården/ Lukasgården.

Vi ses! 

Vänligen, styrelsen