Nyheter

Tack, eldning och höstträff

  • 1 sep 2016

Hej! Sensommaren är här, och vi i styrelsen jobbar vidare för vårt fina Hästhagen. Bland annat arbetar vi med att försöka få in medlemsavgifter, upprätta register över medlemmar, fixa annan lokal till möten än förskolan och göra ny hemsida. Det arbetet går bra och vi planerar att informera mer om detta senare. 

Det är inte bara vi  i styrelsen som jobbar...