Trädgårdsavfall

  • 16 aug 2017

VAD GÖR DU MED DITT TRÄDGÅRDSAVFALL?

Några boende dumpar trädgårdsavfall i skogsområdet utanför

Hästhagen, särskilt bortom Tallvägen och nedanför

fotbollsplanen. Det är olagligt. Dessutom är det fult och irriterande

för oss som rör oss i området.

 

Någon har också tillåtit sig att dumpa trädgårdsavfall på

villaägareföreningens mark i slänten ner till strandtomten.

Trädgårdsavfallet personen inte vill ha på sin egen tomt,

inklusive grenar och kvistar som inte förmultnar på många år,

tycker denne uppenbarligen kan förfula vår gemensamma

egendom i stället.

 

Detta är förstås både oacceptabelt och nonchalant mot oss

andra som bor här.

 

Tidigare gick det bra att lägga trädgårdsavfall på ett särskilt

ställe i strandparken för senare eldning, det är inte längre

tillåtet. Dock kan man fortfarande lägga grenar och kvistar på berget

till majbrasan som vi sedan gemensamt eldar på Valborg.

 

Trädgårdsavfall kan, som alla vet, lämnas på

återvinningsstationer. Den som inte vill eller kan transportera

bort sitt avfall kan abonnera på ett kärl om 370 liter med

hämtning varannan vecka för 1 150 kr per säsong med

tömning under veckorna 16-48. Det går också bra att beställa budad

hämtning vid enstaka tillfällen. Vissa veckor är det tillåtet att elda

på sin egen tomt.

 

All information finns på kommunens hemsida.

 

Med en önskan om ett rent och fint Hästhagen, som vi tillsammans vill

ansvara för och sköta om.

/Styrelsen